Heresy betekent ketterij, en ketterij betekent eigenlijk niets anders dan je afzetten tegen een bepaalde (geloofs)overtuiging. Het gaat om een strijd tussen verschillende stromingen, mensen met verschillende meningen of levensinvullingen. De Oude Grieken vertaalden ‘heresy’ eerder als ‘keuze’, waardoor de filosofie ontstond dat mensen hun eigen keuzes konden maken. Het ging om een groep mensen die zich van de anderen afscheidden, als een soort sekte. Hoe komt het dat sektes en ketters gezien worden als negatieve termen?

Heresy: ketters en sekte-aanhangers als negatieve associatie

De ketters rebelleerden, sloten zich af van de grote groep die in God geloofden. Het wordt vaak geassocieerd met haat, omdat God werd (en wordt) geassocieerd met liefde, en ‘alles wat goed is’. Hoewel tegenwoordig meer mensen niet dan wel in God geloven, is ‘ketter’, ofwel heresy, in ons brein gebleven als iets negatiefs.

Wie is the bad guy?

Je werd al snel tot ketter verklaard. Of je nou het asoptianisme, gnostiek, katharisme, modernisme of sabellianisme aanhing – volgens de Katholieke Kerk leek alles wat anders was dan hun eigen geloof niet goed. Een van de vele tot ketter verklaarde personen is de bekende Jeanne d’Arc, wie later een nationale heldin van Frankrijk werd. Als je in de geschiedenis kijkt lijkt heresy helemaal niet de verkeerde kant van het verhaal. Als je het zelfs nog grover mag zeggen: katholieken worden niet bepaald in een positief daglicht gezet.

Wat wil heresy als kledingmerk bereiken?

Heresy is in elk geval een interessante naam voor een kledingmerk. Ketterij. Rebellen, je ergen vanaf stoten, je verzetten… Het lijkt allemaal met elkaar te maken te hebben, maar ik denk dat Heresy als kledingmerk één ding wil: uniek zijn. Uniek zijn, net als alle andere kledingmerken – ironisch genoeg.

Wie spreekt dit aan?

Een uniek kledingmerk met een unieke doelgroep, wat wie wil zich afstoten tegen alles wat ‘normaal’ is? Zijn alle Heresy-aanhangers de nieuwe Jeanne d’Arcs van 2018? Iedereen wil de nieuwe held of heldin zijn. Misschien niet in de Honderjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk, maar minstens op Instagram of Facebook. Als je daar als Heresy aanhanger rebelleert en uniek bent tussen alle anderen, kun je misschien op den duur wel heilig worden verklaard. Figuurlijk gesproken, dan.

Heresy zal waarschijnlijk het beste aanslaan bij (rebellerende) millennials, die continu op zoek zijn naar een eigen identiteit. Misschien moeten ze niet zo met de flow van anderen meegaan, stoppen met zoeken en hun eigen pad bewandelen met dit unieke kledingmerk.